Lahir : Bahtera Ummat (Lembaga Amil Zakat)

Posted on Updated on

Ali kecil 240

Sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat yang konsens terhadap nasib kaum dhu’afa (mustad’afin). Dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk terlibat dalam membantu siapa saja yang terbersit hatinya mengulurkan kedermawanan bagi mereka yang dipinggirkan.
Selamat Datang Bahtera Ummat, selamat menaiki perahu keselamatan, selamat berlabuh. Bersama petunjuk Al-Quran dan Ahlul Bayt Nabi saww sebagai  “sumber” keutamaan mari kita arungi lautan kehidupan!

 SELAMAT MENGARUNGI SAMUDRA….SALAM BAHAGIA

Iklan